Citeste si...

FESTIVALUL LITERAR „VASILE LEVIŢCHI” - UN MODEL PENTRU TINERII BUCOVINENI CARE GÂNDESC ŞI SIMT ROMÂNEŞTE

Iniţiat cu un an în urmă, în  ziua  comemorării poetului  Vasile Leviţchi  cu ocazia celor 95 de ani de la naştere, Festivalul literar care îi poartă numele a  adunat şi de această  dată în sala de festivităţi a Liceului „Mihai Eminescu” din Carapciu, raionul Hliboca,  un număr mare de admiratori ai cuvântului artistic.

 

Manifestarea  ce  a avut loc la 11 noiembrie curent, a fost deschisă de domnul Eugen Tovarniţchi, directorul Liceului, care a subliniat necesitatea şi importanţa organizării  unor asemenea acţiuni  în mediul şcolar pentru păstrarea limbii materne, a culturii şi spiritualităţii noastre naţionale. „Eu sunt român şi vorbesc româneşte oriunde mă aflu, a menţionat el. -  Fie  că sunt acasă, în familie, fie  că sunt la serviciu,  că mă aflu  în sat, în raionul nostru  sau în regiune. Eu sunt acasă la mine. Şi totul ce ni se pare că e întâmplător, să ştiţi că e dirijat de undeva, de sus, din ceruri”.

Scriitorul Ilie T. Zegrea, pe post de moderator al manifestării, a subliniat faptul că festivalul constituie  un  model de  cinstire  şi  comemorare a unei mari personalităţi bucovinene, recunoscută  pentru merite deosebite nu numai în Bucovina, ci şi în România, în Republica Moldova, unde a locuit în ultimii ani de viaţă.

Ca o continuare a acestui gând a fost şi mesajul  domnului Edmond Neagoe, consul la Consulatul General al României la Cernăuţi. „Mă simt onorat, a menţionat el,  să particip la cea de a doua ediţie a festivalului, care se desfăşoară în acest templu al ştiinţei  şi culturii – Liceul „Mihai Eminescu” din minunata localitate  de pe valea Siretului  care se  mândreşte cu cele două personalităţi marcante ale ei:  Vasile Tovarniţchi, directorul-fondator al instituţiei de învăţământ, şi poetul, omul de cultură Vasile Leviţchi. Comemorarea lor este o datorie şi un act de demnitate   din partea dumneavoastră,” – a conchis el.

Poetul Arcadie Suceveanu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova,  fost student al profesorului universitar Vasile Leviţchi iar mai apoi şi  bun prieten al acestuia, a subliniat rolul pe care l-a avut Leviţchi în instruirea, educaţia şi formarea ca scriitori a unei întregi generaţii de poeţi din care fac parte astăzi Ilie  T. Zegrea, Simion Gociu, Vasile Tărâţeanu, Ştefan Hostiuc, regretatul Ilie Luceac … „Profesorul şi scriitorul, omul de cultură Vasile Leviţchi a constituit pentru noi toţi un adevărat model de comportare, de demnitate şi curaj”,  a subliniat el, rugându-i  pe profesorii de astăzi de la Liceul din Carapciu să continue cauza celor doi mari dascăli bucovineni: Vasile Leviţchi şi Vasile Tovarniţchi. 

„Cred că ar trebui, a subliniat Arcadie Suceveanu, ca personalitatea scriitorului şi profesorului  Vasile Leviţchi să fie  comemorată şi la catedra de Filologie Română şi Clasică a universităţii cernăuţene, instituţie unde dumnealui a lucrat mai mult de un deceniu, dăruind tinerii generaţii din vasta sa cultură literară  naţională şi universală”.   Totodată  el a propus ca în curtea casei părinteşti a scriitorului Vasile Leviţchi, local care s-a păstrat destul de bine şi este în prezent  îngrijit de rudele poetului, să fie instalat un bust al lui Vasile Leviţchi, idee susţinută imediat şi de alţi vorbitori, printre care îi amintim pe Vasile Tărâţeanu, Mircea Lutic,  Ştefan Hostiuc… De altfel, criticii literari Stefan Hostiuc şi Stefan Broască au schiţat şi un portret  literar deosebit de plastic şi expresiv al poetului, eseistului, publicistului şi traducătorului Vasile Leviţchi, punând în evidenţă relaţia  sufletească a poetului cu baştina şi cu oamenii locului.  Scriitorul Mircea Lutic, coleg  de redacţie cu Leviţchi,  a amintit câteva momente din munca de ziarist a lui Vasile Leviţchi, fondatorul  şi primul redactor al ziarului „Zorile Bucovinei”, publicaţie care astăzi, din păcate, se îndepărtează tot mai mult de  modelul conceptual   despre presă al ziaristului şi scriitorului Vasile Leviţchi. Totodată el a menţionat şi talentul de traducător al lui Leviţchi, care l-a ajutat pe  tânărul scriitor şi ziarist pe atunci,  Mircea  Lutic,  să deschidă uşile mai multor edituri din Chişinău.

Fostul  student al profesorului Leviţchi, ziaristul Vasile Carlaşciuc, şi Nicolae Şapcă, vicepreşedinte al Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu”, redactor şef al săptămânalului „Monitorul de Hliboca” şi consătean cu poetul,   au scos în evidenţă  calităţile lui Leviţchi ca  om public, cu impact direct asupra vieţii cotidiene a românilor din nordul Bucovinei. Domnul Şapcă a menţionat, bunăoară,  că Vasile Leviţchi a fost primul preşedinte de onoare al Societăţii „Mihai Eminescu”, iar noi am mai adăuga că a fost primul şi ultimul, ales  la o adunare generală a membrilor societăţii.

O altă consăteană a scriitorului  Vasile Leviţchi, Aurica Bojescu, şi-a amintit cum părinţii ei, care erau vecini cu părinţii poetului, atunci când acesta revenea  acasă la sfârşitul săptămânii, nu mai conteneau să discute cu el  pe cele mai diferite teme, începând de la treburi ţărăneşti şi ajungând la probleme  din domeniul culturii naţionale.

Cei prezenţi la manifestare au ascultat cu atenţie şi emoţii mesajul transmis de domnul  Dorin Popescu, fost consul la Consulatul General al României la Cernăuţi, preşedintele Asociaţiei „Casa Mării Negre” din Constanţa, care a menţionat că împreună cu soţia sa, Dorina,  sunt alături de bucovinenii ce-l  comemorează  astăzi pe cel care a fost poetul, profesorul  şi omul de omenie  al acestui ţinut  atât de frumos, încărcat de istorie naţională şi având personalităţi marcante cu care se poate mândri în întreaga lume.

Evident, manifestarea nu ar fi avut  farmecul  ei deplin dacă  la crearea atmosferei  de armonie  ce a dominat  sala de festivităţi a Liceului nu ar fi contribuit colectivul pedagogic şi elevii, care, conduşi de doamna profesoară de limba şi literatura română Elena Gh. Tovarniţchi, de  doamna  profesoară de muzică Elena A. Tovarniţchi, au făcut ca noi toţi să simţim  cu adevărat atmosfera  satului Carapciu, cu spiritul lui şi tradiţiile păstrate din strămoşi alături de o limba curată, melodioasă. Versurile poetului Vasile Leviţchi, declamate cu dragoste şi talent, gândurile  şi sentimentele elevilor vizavi de  personalitatea scriitorului, exprimate în încercările literare ale  câtorva eleve,  cât şi  cântecele interpretate  au  trezit în inimile fiecărui om prezent în sală emoţii sincere şi respect pentru străduinţa acestor copii. În special  vrem să-i amintim aici pe elevii Elena-Maria Luchiniuc, Irina Iaremcu, Vasile Sucevean, Antonina-Loredana Timciuc ş.a.

Cea de a doua ediţie e Festivalului literar „Vasile Leviţchi” a demonstrat că personalitatea poetului, a omului public şi a omului de omenie care a fost scriitorul Vasile Leviţchi  constituie o axă a vieţii culturale şi spirituale bucovinene, în jurul căreia gravitează şi astăzi  lumea  de bine, fiind un model pe care se străduie să-l urmeze cei mai mulţi dintre tinerii care gândesc şi simt româneşte. Iar Bucovina, prin cele câteva personalităţi marcante pe care le-a dat culturii şi literaturii noastre naţionale, începând cu Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, Mircea Streinul, Vasile Leviţchi, Ion Vatamanu  şi terminând cu asemenea profesori  ca cei de la Liceul   din satul Carapciu pe Siret sau din alte localităţi, unde limba română răsună în fiecare zi în fiecare şcoală  din cele câte au mai rămas,  dă semnale clare că românismul încă  e la el acasă. Iar noi trebuie să facem ca el să devină mai puternic şi să înmulţească şi forţele noastre de rezistenţă în faţa oricărei încercări de asimilare.

 

I.TUDORAN pentru BucPress       

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Adaugă comentariu

Prezenta Politică stabileşte regulile şi principiile pe care trebuie să le respecte orice utilizator al site-ului. Sarcina moderatorilor este aceea de a NU permite apariţia de comentarii care nu respectă prezenta Politică.
- Comentariile trebuie făcute la subiect şi în termeni decenţi. Cele vulgare, injurioase, xenofobe, rasiste sau instigatoare la ură sau violenţă nu sunt permise.
- Comentariile care conţin ameninţări sau atacuri la adresa unei persoane sau a unui grup de persoane nu sunt permise.
- Comentariile calomnioase sau cele prin care sunt făcute publice nu vor fi validate.
- Comentariile care conţin propuneri sau oferte de afaceri, comentariile cu conţinut publicitar sau trimiteri către site-uri comerciale nu vor fi validate.


TV Privesc.EU Live

Parteneri

12659700 10208246691941340 2019297651 n

logo4

 

zorile bucovinei

 

Radio Cernauti

 

sigla BucPress

 

tae b1