Citeste si...

FLORIILE LA CAPELA ORTODOXĂ DIN BUDAPESTA

IMG 2652Zeci de credinciosi români care trāiesc în capitala Ungariei au participat, de Florii, la Sfânta Liturghie sāvârsitā în Capela Ortodoxā Românā din Budapesta. Au fost momente frumoase, înālţātoare în care credinciosii s-au aflat în comuniune de rugāciune şi meditaţie. În aceastā duminicā Biserica Ortodoxā de pretutindeni a sārbātorit Intrarea Domnului în Ierusalim, ultima duminicā din Postul Mare, fiind cunoscutā si ca Duminica Floriilor.
Slujba religioasā a fost oficiatā de Pārintele paroh Marius Maghiaru si Pārintele David Pop, stareţul Aşezāmântului Monahal Românesc din Budapesta. Rāspunsurile la stranā au fost date de cele trei monahii, vieţuitoare ale aşezāmântului.
Românii din Budapesta, aflati departe de plaiurile strāmosesti gāsesc în astfel de momente de sārbātori,  bucuria rugāciunii în comuniune, linistea si pacea lāuntricā. Cuvântul de învāţāturā rostit de Protosingherul David a pus la inimile credinciosilor nādejdea învierii, a biruinţei asupra morţii prin izbãvirea de pācate. Cei prezenţi au fost îndemnaţi la sporirea rugāciunii în Sāptāmâna Patimilor, a faptelor bune şi sā-şi mārturiseascā pācatele în fata duhovnicului pentru a primi cum se cuvine marele praznic al Învierii Domnului.
De asemenea, credincioşii au fost invitaţi sā participe la slujbele ( deniile) din Sāptāmâna Patimilor Domnului. Urmând tradiţiei, slujitorii altarului au sfinţit florile şi ramurile aduse de credincioşi, care prefigureazā ramurile de finic pe care oamenii primului veac  le-au aşternut în calea Mântuitorului, la intrarea Sa în Cetatea sfântā a Ierusalimului. Astfel sfinţite  au fost împārţite celor prezenţi pentru a fi duse acasā şi asezate la icoane.
    
 Serbana Kiss-Meirosu
Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

Adaugă comentariu

Prezenta Politică stabileşte regulile şi principiile pe care trebuie să le respecte orice utilizator al site-ului. Sarcina moderatorilor este aceea de a NU permite apariţia de comentarii care nu respectă prezenta Politică.
- Comentariile trebuie făcute la subiect şi în termeni decenţi. Cele vulgare, injurioase, xenofobe, rasiste sau instigatoare la ură sau violenţă nu sunt permise.
- Comentariile care conţin ameninţări sau atacuri la adresa unei persoane sau a unui grup de persoane nu sunt permise.
- Comentariile calomnioase sau cele prin care sunt făcute publice nu vor fi validate.
- Comentariile care conţin propuneri sau oferte de afaceri, comentariile cu conţinut publicitar sau trimiteri către site-uri comerciale nu vor fi validate.


TV Privesc.EU Live

Parteneri

12659700 10208246691941340 2019297651 n

logo4

 

zorile bucovinei

 

Radio Cernauti

 

sigla BucPress

 

tae b1